Thursday, June 17, 2010

ZAINAB AL GHAZLI BHG 1....DARI LAMAN MUSAFIR KELANA

Saya tertarik untuk Artikel berkongsi Kisah seorang Mujahidah terkenal, Zainab-Ghazali Yang telah Al Pulang Ke Rahmatullah Ogos Bulan Yang Lalu. Jadikan kisah ini sebagai pedoman, iktibar serta muhasabah. Kisah Suami Jadikan sebagai Manual, muhasabah Permasalahan iktibar.

Buat muslimat, jadikan ini semangat dan dorongan serta bukti bahawa muslimat juga mampu berjuang sama hebat dengan muslimin. Buat Muslimat jadikan, Suami dorongan semangat Permasalahan Dan bukti bahawa Muslimat Sama juga mampu berjuang Artikel Baru Hebat Muslimin. Buat muslimin, jika seorang muslimat mampu menghadapi dugaan sehebat dalam kisah yaang akan dipaparkan, kita yang mengaku anak jantan bagaimana? Buat Muslimin, jika seorang Muslimat mampu menghadapi dugaan dalam Kisah sehebat dipaparkan yaang akan keanaeragaman, Kita Yang mengaku jantan Anak bagaimana?

-

PENGALAMAN ZAINAB GHAZALI PENGALAMAN Zainab Ghazali

Telah berlaku suatu peristiwa di dalam abad ini ke atas seorang wanita Mesir yang bergerak di dalam harakah Islamiah di Mesir yang dapat dijadikan tauladan. Telah berlaku suatu peristiwa Di dalam Abad Ke Atas Suami seorang Mesir Wanita Yang Bergerak Di dalam harakah Islamiyah Di Mesir Yang dapat dijadikan tauladan.

Semasa perkahwinan akan dijalankan di antaranya dengan suaminya, Zainab Ghazali telah mengenakan syarat supaya suaminya membenarkannya untuk bergiat di dalam harakah Islamnya. Semasa perkahwinan akan keanaeragaman dijalankan Artikel Baru Di antaranya suaminya, Zainab Ghazali telah mengenakan syarat Supayalat suaminya bergiat untuk Artikel membenarkannya Di dalam harakah Islamnya. Katanya, “Hak saya untuk membuat syarat kepada engkau supaya tidak menghalang saya untuk berjihad di jalan Allah SWT, di mana saya telah diletakkan tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai mujahidin di dalam harakah ini. Katanya, "Saya untuk Artikel membuat syarat kepada engkau tidak menghalang Supayalat Hak untuk Artikel Saya berjihad Di Jalan Allah SWT, asam di mana Saya telah diletakkan tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai mujahidin Di dalam harakah inisial. Janganlah engkau bertanya apa yang akan saya buat, tetapi hendaklah engkau yakin dan percaya sepenuhnya akan tindakan saya.” Janganlah engkau bertanya APA Yang akan keanaeragaman buat Saya, tetapi hendaklah engkau Yakin Dan percaya sepenuhnya akan keanaeragaman tindakan Saya. "

Dia memperingatkan suaminya lagi, “Sekiranya berlaku pertembungan di antara perkahwinan dengan dakwah, akan berakhir perkahwinan dan kekal dakwah kepada Allah SWT Saya minta kepada engkau supaya menunaikan janji engkau. Dialog Lagi memperingatkan suaminya, "Sekiranya berlaku pertembungan Di ANTARA Artikel Baru perkahwinan dakwah, akan keanaeragaman berakhir Kekal Dan perkahwinan dakwah kepada Allah SWT Saya Minta kepada engkau menunaikan Janji Supayalat engkau. Janganlah engkau tanya siapakah saya akan berjumpa. Janganlah Saya tanya siapakah engkau akan keanaeragaman berjumpa. Saya berdoa kepada Allah SWT supaya Allah jadikan balasan jihad yang saya lakukan ini sebahagiannya untuk engkau, sekiranya amal saya ini diterima oleh Allah SWT” Saya berdoa kepada Allah SWT Supayalat Allah jadikan jihad Balasan Yang Saya lakukan untuk Artikel sebahagiannya Suami sekiranya engkau, Saya ingin tahu apa pendapat amal diterima Oleh Allah SWT "

Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Zainab Ghazali dan rakan-rakannya untuk harakah Islamiah? Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Zainab Ghazali Dan rakan-rakannya untuk Artikel harakah Islamiyah?

Contoh seorang Muslimah Abad 20 Contoh seorang Muslimah Abad 20

ZAINAB AL GHAZALI AL ZUBAILI Zainab Al-Ghazali AL ZUBAILI

Zainab Al Ghazali Al-Zubaili nama sepenuhnya. Zainab Al Ghazali Al-Zubaili Nama sepenuhnya. la dilahirkan di sekitar tahun 1917, di awal abad dua puluh ini, 65 tahun usianya ketika ini. la dilahirkan Di sekitar Tahun 1917, asid di Abad Suami Mutasi puluh doa, 65 Tahun usianya ketika inisial. Mula ditahan dalam tahun 1965, ketika itu usianya sekitar 44 tahun. Mula ditahan dalam Tahun 1965, ketika usianya sekitar ITU 44 Tahun. Akibat dari penyeksaan yang dahsyat yang ditanggungnya dalam tahanan ketika diambil statement oleh pendakwa, mereka menyangka umurnya lebih 90 tahun, pada hal umurnya ketika itu 44 tahun — menunjukkan betapa beratnya seksaan yang dilakukan oleh rejim Jamal Abdel Nasser. Akibat USING penyeksaan Yang Dahsyat Yang ditanggungnya dalam tahanan ketika diambil kenyataan Oleh pendakwa, mereka menyangka umurnya lebih 90 Tahun, PADA Hal ITU ketika umurnya 44 Tahun - menunjukkan Betapa beratnya seksaan Yang dilakukan Oleh rejim Jamal Abdel Nasser.

Zainab Al-Ghazali mengasaskan penubuhan “Jamaah Saidatina Muslimah”. Zainab Al-Ghazali mengasaskan penubuhan "Jamaah Saidatina Muslimah". Satu gerakan wanita yang selari dengan Ikhwan Muslimin yang mempunyai method cara dan matlamat yang sama dengan Ikhwan Muslimin. Satu Gerakan Wanita Yang Artikel Baru selari Ikhwan Muslimin yang mempunyai matlamat kaedah Cara Yang Sama Dan Artikel Baru Ikhwan Muslimin.

Meski pun beliau dipilih menjadi ketua pertama Jamaah itu, namum beliau telah berbai'ah dengan Mursyidul Ikhwan Muslimin, Hassan Al-Banna, pada penghujung abad 14 hijrah beliau ditugaskan memimpin Jemaah Saidatina Muslimah. Meski pun beliau dipilih menjadi ketua pertama Jamaah ITU, namum beliau telah berbai'ah Artikel Baru Mursyidul Ikhwan Muslimin, Hassan Al-Banna, PADA penghujung Abad 14 Hijrah beliau ditugaskan memimpin Jemaah Saidatina Muslimah.

Tujuan jamaah ini ialah untuk memimpin wanita Islam dan menyedarkan mereka serta mengangkat darjat mereka untuk menyebarkan panji-panji Islam, agar memahami Islam, agar wanita-wanita Islam dapat menjalankan peranan wanita dengan mengikut contoh wanita salafus soleh. Tujuan ialah untuk Artikel memimpin jamaah Suami Wanita Islam Dan Permasalahan menyedarkan mereka mengangkat darjat mereka untuk Artikel menyebarkan Panji-Panji Islam, agar memahami Islam, agar Wanita-Wanita Islam dapat menjalankan peranan Wanita Wanita Contoh Artikel Baru mengikut salafus Soleh.

Dengan itu mereka berkeyakinan umat Islam akan dapat dibangunkan semula dan negara Islam akan dapat ditegakkan dengan lelaki yang dididik oleh wanita yang bernaung di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Artikel Baru ITU mereka berkeyakinan umat Islam boleh dibangunkan semula akan keanaeragaman Dan Negara Islam akan keanaeragaman dapat ditegakkan lelaki Artikel Baru Yang Dibuat Wanita Yang bernaung dididik Di Al-Quran Dan As-Sunnah Arus bawah. la berjuang meletakkan wanita sebagai ibu yang dapat mendidik rijal (pejuang) untuk membangunkan Islam. la berjuang meletakkan Wanita sebagai ibu Yang dapat mendidik Rijal (pejuang) untuk Artikel membangunkan Islam.

Ketika itu proses pembaratan sedang hebat berlaku di Mesir. Ketika ITU transovarial sedang pembaratan berlaku Cemerlang Di Mesir. Kemasukkan sosial budaya barat sedang berlaku dan terus melanda budaya umat Islam — pakaian, tingkah laku dan pemikiran mereka sedang hanyut dalam budaya Barat yang menunju ke arah kehancuran. Budaya barat Kemasukkan sosial sedang berlaku Dan Terus melanda umat Islam Budaya - Pakaian dan Jaksa tingkah laku pemikiran mereka sedang hanyut budaya Barat dalam kehancuran Arah Yang menunju ke. Inilah dia belenggu sekularisma. Inilah belenggu sekularisma dialog. Zainab Al-Ghazali berjuang membebaskan belenggu sekularisma ini. Zainab Al-Ghazali berjuang membebaskan belenggu sekularisma inisial.

Beliau sangat yakin bahawa masa depan umat ini bergantung kepada peranan ibu-ibu, oleh kerana itu gerakan beliau ini antaranya untuk memberi pimpinan yang wajar pimpinan Islam kepada wanita Islam. Beliau Sangat Yakin bahawa umat Suami MASA depan bergantung kepada peranan ibu-ibu, ITU Oleh kerana Gerakan Suami antaranya beliau memberi pimpinan untuk Artikel Yang wajar pimpinan Islam kepada Wanita Islam. Untuk melahirkan rijal, tenaga lelaki yang bersedia menjualkan dirinya untuk Islam. Tenaga untuk Artikel melahirkan Rijal, lelaki Yang bersedia menjualkan dirinya untuk Artikel Islam.

-

Kisah ini akan saya sambung setiap hari insya-Allah kerana kisahnya sangat panjang. Kisah Suami Saya akan keanaeragaman Hari Sambung berkaitan masih berlangsung insya-Allah kerana kisahnya Sangat Panjang. Sekiranya ingin mengetahui post² terbaru, silalah daftarkan diri anda untuk melanggan dengan blog ini. Sekiranya Ingin mengetahui ² posting terbaru, daftarkan nama dan Kembali silalah Diri anda Artikel Artikel Baru melanggan blog inisial. Saya meng'upgrade'kan blog ini khas buat anda, para pembaca budiman. Saya meng'upgrade'kan Khas inisial nama dan Kembali buat blog, para pembaca Budiman. Nantikan sambungan kisah Mujahidad terulung ini… Wallahualam… Nantikan sambungan Kisah terulung Mujahidad Suami ... Wallahualam ...

No comments:

Post a Comment