Friday, April 13, 2012

Kebajikan Kepada Ibu Bapa Yang Telah Meninggal Dunia

Bagaimana Melakukan Kebajikan Kepada Ibu Bapa Yang Telah Meninggal Dunia
Seseorang anak wajib mentaati dan berbakti kepada kedua ibu bapanya, tetapi adakah ia mamadai atau terbatas ketika keduanya masih hidup sahaja?. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyentuh dan memerintahkan agar seseorang anak berbakti atau membuat kebajikan terhadap kedua ibu bapanya dan ianya tidak terbatas ketika keduanya masih hidup. Terdapat beberapa amalan kebajikan yang boleh disumbangkan oleh seseorang anak kepada kedua ibu bapanta setelah meninggal dunia
1. Menjelaskan hutang
Islam amat menitikberatkan dalam persoalan memberi, menerima dan membayar semula hutang kerana ia melibatkan hubungan sesame manusia ketika hidup di dunia hingga ke akhirat kelak. Seseorang yang berhutang wajib menjelaskan segala hutangnya dan sekiranya ia meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan hutangnya maka tanggungjawab untuk membayarkan hutang adalah ke atas warisnya. Semua hutang samada melibatkan orang perseorangan, pihak bank dan sebagainya hendaklah dibayar tanpa mengira jumlahnya yang sedikit atau pun banyak. Sabda Rasulullah s.a.w.:
Dari Abu Hurairah r.a.:
"Telah dibawa kepada baginda, jenazah yang berhutang. Rasulullah s.a.w.bertanya : Adakah mayat ini meninggalkan harta untuk membayarnya? Sekiranya ia ada meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sembahyanglah ke atasnya , jika tiada Nabi s.a.w. bersabda, sembahyanglah kamu ke atas sahabat kamu ini. Setelah pembukaan kota Makkah, Nabi s.a.w.bersabda : Aku lebih utama untuk melunaskan hutang orang yang telah meninggal dunia, sekiranya ia ada meninggalkan harta, maka ia untuk warisnya".
( Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Membayarkan zakat
Seseorang yang meninggal dunia dan belum membayar zakat, maka wajib bagi warisnya menjelaskan zakat tersebut kerana zakat yang belum dibayar itu adalah merupakan hutang seseorang hamba kepada Allah s.w.t. Kewajipan membayarnya pula didahulukan sebelum menjelaskan hutang yang lain, memenuhi wasiat dan pembahagian harta pusaka. Sabda Rasulullah s.a.w.:
Dari Ibnu Abbas r.a.:
"Bahawasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. maka ia berkata : Sesungguhnya ibuku telah nebibggal dunia dan dia ada meninggalkan sebulan puasa. Bersabda Nabi s.a.w.: Bagaimana pendapatmu sekiranya ibumu mempunyai hutang, adakah kamu akan membayarkan untuknya? Wanita itu menjawab : Ya Rasulullah s.a.w. bersabda : Maka hutang dengan Allah lebih utama untuk ditunaikan"
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Daripada hadis tersebut dapatlah difahami bahawa sebarang hutang oleh seseorang hamba kepada Allah s.w.t.adalah lebih utama dibayar. Ia termasuklah urusan pembayaran zakat sama ada zakat fitrah, zakat harta, zakat perniagaan dan sebagainya.
3. Mengqada'kan puasa
Waris atau anak-anak disunatkan supaya mengqada' puasa ibu bapanya yang telah meninggal dunia, ia termasuk puasa ramadhan, puasa nazar dan puasa kaffarah, Sabda Rasulullah s.a.w.:
Sayyidatina Aisyah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w.bersabda : " Barangsiapa yang mati sedangkan ia ada kewajipan berpuasa, maka walinya berpuasa untuknya".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis yang lain baginda bersabda :

Dari Ibnu Abbas r.a. katanya :

"Bahawasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. maka ia berkata : Sesungguhnya ibuku telah nebibggal dunia dan dia ada meninggalkan sebulan puasa. Bersabda Nabi s.a.w.: Bagaimana pendapatmu sekiranya ibumu mempunyai hutang, adakah kamu akan membayarkan untuknya? Wanita itu menjawab : Ya Rasulullah s.a.w. bersabda : Maka hutang dengan Allah lebih utama untuk ditunaikan"
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
4. Membayarkan fidyah puasa
Fidyah puasa itu memberi sedekah dalam kadar satu cupak makanan asasi penduduk sesebuah negara samada daripada beras, gandum atau seumpamanya. Di Selangor kadar timbangan satu cupak itu ialah 900 gram bersamaan dengan RM 1.10. Mereka yang diwajibka membayar fidyah puasa ialah :
i. Orang sakit yang tidak akan harapan untuk sembuh penyakitnya.
ii. Orang tua yang tidak beruapaya atu menemui kesukaran untuk berpuasa dengan sebab tuanya.
Bagi mereka yang tersebut di atas yang tidak berupaya untuk berpuasa, maka diwajibkan bagi mereka memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan puasa dengan satu cupak atau nilai yang bersaan dengannya.
Firman Allah s.w.t.:
Maksud:……….Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa ( kerana tua dan sebagainya )membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin.
( Al-Baqarah:184 )
5. Mendoakan ibu bapa
Doa daripada anak yang soleh merupakan khazanah ibu bapa yang amat berharga dan ia akan sentiasa mendoakan keduanya.

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :
Maksudnya : Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya melainkan tiga perkara : sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa untuknya.
6. Menghubungkan tali silaturrahim
Menghubungkan tali silaturrahim adalah termasuk dalam perkara yang amat penting dan ianya merupakan salah satu tuntutan syariat yang harus mendapat perhatian utama dari umat Islam. Mengeratkan hubungan silaturrahim dan berbuat baik dengan kaum kerabat dan sahabat ibu bapa adalah sebahagian daripada cara berbuat amal untuk keduanya yang telah meninggal dunia.
Abdullah bin Umar r.a. meriwatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda :
Maksud : Sesungguhnya sebaik baik kebajikan adalah seseorang itu menghubungkan silaturrahim dengan orang yang dikasihi bapanya.
(Riwayat Muslim)
7. Menziarahi kubur
Menziarahi kubur ibu bapa adalah sunat muakkad dan besar ganjarannya disisi Allah. Adalah lebih baik jika diziarahi pada setiap hari Jumaat dan dibacakan surah Yaasiin untuknya. Kelebihan mengenang ibu bapa dengan berdoa dan menziarahi kuburnya membawa kebajikan yang bukan sahaja kepada anak-anak yang solehtetapi juga kepada anak yang derhaka.
Adab ziarah kubur
i. Hendaklah bersih daripada hadas ( sunat berwuduk).
ii. Sunat memberi salam secara umum kepada ahli kubur sebaik sahaja sampai di tanah perkuburan.
Sabda Rasulullah s.a.w.:
Dari Abu Hurairah r.a. katanya "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. hadir ke kawasan perkuburan. Maka baginda berdoa : Salam sejahtera kepada kamu sekalian di perkampungan kaum mukminin dan kami juga Insya Allah akan menurut kamu (apabila sampai gilirannya) ".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
iii. Setelah sampai dekat kubur ibu bapa hendaklah berdiri rapat di tepi kubur dengan mengadap muka si mati sambil memberi salam khusus kepadanya. Contohnya : jika si mati itu bapa, lafazsalamnya adalah:
"Assalamualaikum wahai ayahku "
iv. Membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada kedua ibu bapa.
v. Hendaklah mengadap kiblat dan berdoa untuk kedua ibu bapa semoga Allah mengampuni dosa dan melimpahkan rahmat kepada keduanya.
8. Menyelesaikan harta pusaka mengikut faraid
Pembahagian harta pusaka hendaklah dibuat setelah dijelaskan segala hutang si mati samada hutang dengan Allah mahupun sesama manusia, wasiat dan segala perbelanjaan pengurusan jenazah.
Firman Allah s.w.t.:

Maksud : Adapun sekiranya kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri kamu hanya mendapat satu perlapan (1/8) sahaja dari peninggalanmu - iaitu sesudah dikeluarkan untuk wasiat dan hutang kamu.
(An-Nisa' : 12)

Maksud: Allah telah memerintahkan pembahagian harta pusaka terhadap anak-anak kamu iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
(An-Nisa' : 11)
9. Memohon kemapunan bagi dosanya
Perkara yang paling mudah dan dapat dikerjakan oleh semua orang pada bila-bila masa ialah berdoa serta mohon keampunan bagi dosa kedua ibu bapanya samada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia sepertimana doa yang dianjurkan dalam Al-Quran :
Maksud : Wahai tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku dan juga kepada semua orang mukmin pada hari terjadinya hisab.
(Ibrahim : 41)
Firman Allah s.w.t.:
Maksud : Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka) - " Wahai tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah men-curahkan kasih sayangnya dengan memelihara dan mendidikku semasa kecil ".
(Al-Isra ': 24)
10. Membuatkan haji untuknya
Anak-anak digalakkan untuk membuatkan haji bagi kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia tetapi belum sempat menunaikan haji. Ia boleh dilakukan dengan membuat sendiri ( bagi yang telah menunaikan haji untuk diri sendiri ) atau dengan cara mengupahkan kepada orang lain.
Walau bagaimanapun sekiranya kedua ibu bapa telah bernazar untuk menunaikan haji tetapi tidak berkesempatan kerana telah meninggal dunia, maka wajib bagi anak atau waris melakukan haji untuknya dengan segala perbelanjaan adalah daripada harta peninggalan si mati. Sabda Rasulullah s.a.w.:
Dari Al-Fadhl r.a : " Bahawa seorang wanita dari Khas ' am bertanya : Wahai Rasululla, sesungguhnya bapaku telah tua, dan ke atasnya ada kefardhuan haji tetapi dia tidak mampu untuk menunggang unta ( lantaran terlalu tua ). Bersabda Nabi s.a.w.: Maka kerjakanlah haji untuknya ".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita menghayati semula peranan seorang anak kepada ibu bapa. Tanpa mereka siapalah kita dan adakah kita boleg berada dalam keadaan dan kedudukan yang kita miliki pada hari ini? Sedarlah bahawa tanpa keredhaan mereka, kita juga tidak akan mendapat keredhaan Allah s.w.t.. Semoga kita akan tergolong dalam golongan yang diredhai dan memasuki syurga Allah.

Ibu bapa - Apakah bakti anak selepas mereka mening ..

Oleh raudah,2004-03-24 12:20:22
Seseorang anak wajib mentaati dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapanya, tetapi adakah ia memadai atau terbatas ketika mereka masih hidup
sahaja? Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menyentuh atau memerintahkan agar seseorang anak berbakti atau membuat kebajikan terhadap kedua-dua ibu bapanya, dan ia tidak terbatas ketika mereka masih hidup. Terdapat beberapa amalan kebajikan yang boleh disumbangkan oleh seseorang anak kepada
kedua-dua ibu bapanya setelah meninggal dunia.


1. Menjelaskan hutang.

Islam amat menitikberatkan persoalan memberi, menerima dan membayar semula hutang kerana ia melibatkan hubungan sesama manusia ketika hidup di dunia hingga ke akhirat kelak. Seseorang yang berhutang wajib menjelaskan segala hutangnya, dan sekiranya ia meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan hutangnya maka tanggungjawab untuk membayar hutang tersebut adalah ke atas warisnya. Semua hutang sama ada melibatkan orang perseorangan, pihak bank dan sebagainya hendaklah dibayar tanpa mengira jumlahnya yang sedikit ataupun banyak.


Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutangnya. (Riwayat Bukhari, Tirmizi, Nasai dan
Ibnu Majah).

Abu Said r.a. berkata: Telah dibawa kepada Rasulullah s.a.w. jenazah untuk disembahyangkan, lalu baginda bertanya: Adakah mayat ini masih
menanggung hutang? Sahabat menjawab: ``Ya, Rasulullah''. Baginda bertanya: Adakah ia ada meninggalkan harta kekayaan untuk membayarnya? Jawab sahabat: ``Tidak.'' Lalu baginda bersabda: Sembahyanglah kamu pada kawanmu itu. Baginda sendiri tidak turut serta menyembahyangkannya. Kemudian Ali bin Abi Talib berkata: ``Wahai Rasulullah, biarlah saya yang membayar hutangnya.'' Sesudah
itu baginda segera maju untukmenyembahyangkan jenazah sambil berkata
kepada Ali: Semoga Allah membebaskan tanggunganmu (dirimu) daripada api
neraka, sebagaimana kamu telah membebaskan tanggungan saudaramu yang Muslim itu. Tidaklah seorang Muslim yang membayar hutang saudaranya melainkan Allah akan membebaskan tanggungannya (dirinya) daripada api neraka pada hari kiamat
kelak.


Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
Barangsiapa yang berhutang, kemudian ia berniat tidak akan membayar hutangnya, lalu ia mati, maka Allah akan bertanya pada hari kiamat: Apakah kamu mengira bahawa Aku tidak akan menuntut hak hamba-Ku? Maka diambil amal kebajikan orang itu dan diberikan kepada orang yang memberi hutang dan jika orang yang
berhutang tidak mempunyai amal kebajikan, maka segala dosa orang yang memberi hutang itu, diberikan kepada orang yang berhutang.


2. Membayarkan zakat.

Seseorang yang meninggal dunia dan belum membayar zakat, maka wajib bagi warisnya menjelaskan zakat tersebut kerana zakat yang belum dibayar itu adalah hutang seseorang hamba kepada Allah s.w.t. Kewajipan membayarnya pula didahulukan sebelum menjelaskan hutang yang lain, memenuhi wasiat dan pembahagian harta pusaka.
Daripada Ibnu Abbas r.a. bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah s.a.w. dan bertanya: ``Ibu saya telah meninggal dunia dan
berhutang puasa selama satu bulan. Apakah saya perlu membayarkannya?''
Sabda Rasulullah s.a.w.: Sekiranya ibu kamu mempunyai hutang, adakah kamu
akan membayarkannya? Jawab lelaki tersebut: ``Ya.'' Baginda menjawab:
Hutang kepada Allah adalah lebih utama dibayar. (Riwayat Bukhari dan
Muslim)


3. Mengqadakan puasa.

Waris atau anak-anak disunatkan supaya mengqada puasa ibu bapanya
yang telah meninggal dunia, ia termasuk puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa
kafarah.
Aisyah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
Barangsiapa yang mati sedangkan ia ada kewajipan berpuasa, maka walinya berpuasa
untuknya. (Muttafaq Alaih) Daripada Ibnu Abbas r.a. katanya, bahawasanya
seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia
sedangkan ia ada puasa nazar, adakah saya boleh berpuasa untuknya? Rasulullah
s.a.w. bersabda: Bagaimana pendapatmu sekiranya ibu kamu mempunyai hutang
dan kamu membayarkannya, tidakkah itu menunaikan hutangnya? Wanita itu
menjawab:
``Ya.'' Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: Berpuasalah untuk ibumu.
(Riwayat
Bukhari dan Muslim)


4. Membayarkan fidyah puasa.

Fidyah puasa itu ialah memberi sedekah dalam kadar satu cupak makanan asasi penduduk sesebuah negara sama ada daripada beras, gandum atau seumpamanya. Di Selangor kadar satu cupak itu ialah 900 gram bersamaan RM1.10.
Mereka yang diwajibkan membayar fidyah puasa ialah:

l.Orang sakit yang tidak ada harapan akan sembuh penyakitnya.

2. Orang tua yang tidak upaya berpuasa atau menemui kesukaran untuk
berpuasa dengan sebab tuanya.

Bagi mereka yang tersebut di atas yang tidak berupaya untuk berpuasa, maka diwajibkan bagi mereka memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan puasa dengan kadar satu cupak atau nilai yang bersamaan
dengannya.

Firman Allah s.w.t. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi
makan orang miskin. (Al-Baqarah : 184)


5. Mendoakan ibu bapa.

Doa anak yang soleh merupakan khazanah ibu bapa yang amat berharga. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya
melainkan tiga perkara; sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh dan berdoa untuknya.


6. Menghubungkan tali silaturahim.

Menghubungkan tali silaturahim adalah termasuk dalam perkara yang amat penting dan ia merupakan salah satu tuntutan syariat yang harus
mendapat perhatian utama daripada kaum Muslimin. Mengeratkan hubungan silaturahim dan berbuat baik dengan kaum kerabat dan sahabat ibu bapa adalah sebahagian daripada cara berbuat amal untuk kedua-duanya yang telah meninggal
dunia.

Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda:
Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang itu menghubungkan silaturahim dengan orang yang dikasihi bapanya. (Riwayat Muslim) Di
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Rabi`ah as-Sa`idi, kami sedang duduk bersama Rasulullah s.a.w., datanglah seorang lelaki daripada Bani Salamah, ia bertanya kepada Rasulullah, ``Ya Rasulullah, masih adakah kebaikan (kewajipan) yang harus saya lakukan untuk berbakti kepada kedua-dua ibu bapaku setelah kedua-duanya meninggal dunia.'' Baginda
menjawab: Ya ada, iaitu sembahyang atas(jenazah) kedua-duanya (maksudnya mendoakan kedua-duanya) dan memohon keampunan bagi kedua-duanya, memenuhi segala pesanannya (menyempurnakan janji mereka) setelah mereka meninggal dunia dan menghubungkan ikatan silaturahim yang tidak sampai serta
menghormati para sahabat mereka. (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)


7. Menziarahi kubur.

Menziarahi kubur ibu bapa adalah sunat muakad dan besar ganjaran pahalanya. Adalah lebih baik jika di-ziarahi pada setiap hari Jumaat dan
dibacakan surah Yasin untuknya. Kelebihan mengenang ibu bapa dengan berdoa dan
menziarahi kuburnya membawa kebajikan yang bukan sahaja kepada anak- anak yang soleh tetapi juga kepada anak yang derhaka. Dalam sebuah hadis diterangkan: Anak derhaka yang kematian kedua-dua ibu bapanya kemudian ia (menyesal dan bertaubat) dan sentiasa berdoa untuk kedua-duanya, nescaya ia diampuni Allah dan dianggap sebagai anak yang taat.


8. Menyelesaikan harta pusaka mengikut faraid.

Pembahagian harta pusaka hendaklah dibuat setelah dijelaskan segala hutang si mati sama ada hutang dengan Allah mahupun sesama manusia, wasiat dan segala perbelanjaan pengurusan jenazah.

Firman Allah s.w.t. Allah telah memerintahkan pembahagian harta
pusaka terhadap anak-anak kamu iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan. (An-Nisa :11) 9. Memohon keampunan bagi
dosanya.
Perkara yang paling mudah dan dapat dikerjakan oleh semua orang pada bila-bila masa ialah berdoa serta memohon keampunan bagi dosa kedua-
dua ibu bapanya sama ada yang masih hidup lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia, seperti mana doa yang dianjurkan di dalam al-Quran Wahai Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapaku dan juga
kepada semua orang mukmin pada hari terjadinya hisab. (Ibrahim : 41)

Firman Allah s.w.t. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada kedua- duanya
kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka), ``Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya dengan memelihara dan mendidikku
semasa kecil. (Al-Isra: 24)


10. Membuatkan haji untuknya.

Anak-anak digalakkan untuk membuatkan haji bagi kedua-dua ibu bapanya yang telah meninggal dunia yang belum sempat menunaikan haji. Ia boleh dilakukan dengan membuat sendiri (bagi yang telah menunaikan haji untuk diri
sendiri) atau dengan cara mengupahkannya kepada orang lain. Walau bagaimanapun sekiranya kedua-dua ibu bapa telah bernazar untuk
menunaikan haji tetapi tidak berkesempatan kerana telah meninggal dunia, maka wajib bagi waris atau anak melakukan haji untuknya dengan
segala perbelanjaan adalah daripada harta peninggalan si mati.

Diterima daripada Ibnu Abbas r.a. bahawa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah s.a.w. lalu bertanya: ``Ibuku telah bernazar untuk
menunaikan haji tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Apakah saya akan melakukan di atas namanya?'' Jawab Baginda: Ya, berhajilah menggantikannya. Bagaimana pendapat kamu, jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Oleh itu, bayarlah hutang kepada Allah kerana
hutang kepada Allah adalah lebih utama dibayar.

Sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita menghayati semula peranan seorang anak kepada ibu bapa. Tanpa mereka siapalah kita dan adakah
kita boleh berada dalam keadaan dan kedudukan yang kita miliki pada hari ini? Sedarlah bahawa tanpa keredhaan mereka, kita juga tidak akan
mendapat keredhaan Allah s.w.t. Semoga kita akan tergolong dalam golongan yang
diredhai Allah. �
Dipetik dari:NURHELMI IKHSAN, Penolong Pegawai Hal Ehwal
Islam, Jabatan
Mufti Selangor.

No comments:

Post a Comment